Se reevalueaza soldurile conturilor in valuta la cursul comunicat de BNR pentru ultima zi bancara.

In reevaluare vor intra urmatoarele conturi:

161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 

162 Credite bancare pe termen lung 

166 Datorii care privesc imobilizarile financiare 

167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 

168 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 

267 Creante imobilizate 

269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 

401 Furnizori 

403  Efecte de platit 

404  Furnizori de imobilizari 

405  Efecte de platit pentru imobilizari 

408  Furnizori – facturi nesosite 

411  Clienti 

413  Efecte de primit de la clienti 

418  Clienti – facturi de intocmit 

451  Decontari intre entitatile afiliate 

453  Decontari privind interesele de participare 

455  Sume datorate actionarilor/asociatilor 

456  Decontari cu actionarii/asociatii privindcapitalul 

461  Debitori diversi 

462  Creditori diversi 

508  Alte investitii pe termen scurt si creanteasimilate 

509  Varsaminte de efectuat pentru investitiilepe termen scurt 

512  Conturi curente la banci 

531  Casa 

541  Acreditive 

542  Avansuri de trezorerie 

Iconita i  afiseza conturile care se vor reevalua in cazul firmei selectate.

Daca sunt conturi care au tranzactii in mai multe monede, reevaluarea se face pe fiecare moneda in parte. Exemplu: Furnizorii care au si tranzactii in EUR si in USD.

Reevaluarea se face pornind de la cursul documentului, pentru documentele care nu au fost reeevaluate sau de cursul reevaluarii anterioare.

Exemplu: O factura din 05.01.2018, care a ramasa cu sold la finalul lunii, va fi reevaluata folosind diferenta intre cursul comunicat de BNR din ultima zi bancara si cursul documentului.  Daca factura ramane cu sold si la finalul lunii februarie, la urmatoarea reevaluare sa va face calcula diferenta dintre cursul comunicat de BNR in ultima zi bancara a lunii februarie si cursul de la reevaluarea anterioara.

Ai găsit răspunsul căutat?