In acest format sunt afisate toate documentele de vanzare dintr-o anumita perioada.

Datele sunt grupate pe categorii, pentru a fi mai simpla analiza raportului (Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile, Livrari intracomunitare, etc).

In cadrul fiecarei categorii sunt prezentate informatiile necesare. Coloanele sunt aceleasi pentru toate categoriile si nu variaza in functie de statusul de TVA la incasare.

Pentru ca sunt multe coloane, pe ecran apare si scroll lateral. De aceea, daca nu vezi o coloana, incearca sa faci scroll lateral pe ecran.

Coloanele raportului sunt grupate pe urmatoarele sectiuni:

  • Document: date de identificarea ale acestuia precum numarul si data inscrisa pe document. 

Este posibil ca in raportul pe o anumita luna sa apara documente dintr-o luna anterioara daca:

Data documentului este diferita de data contabila: jurnalul se extrage dupa data contabila;

Este o vanzare care contine pozitii cu TVA la incasare si mai are TVA neexigibil;

  • Client: date de identificare a clientului (denumire, CIF);
  • Document de incasare: se completeaza cu incasarile efectuate pentru tranzactiile cu TVA la incasare
  • Valoare vanzare: sunt valorile si cota TVA a vanzarii, asa cum apar ele pe document

Apare cate o linie pentru fiecare cota TVA de pe document

  • Valoare incasata: este valoarea incasata cu TVA, utila pentru tranzactiile cu TVA la incasare

Operatiuni exigibile

aici apar sumele cu TVA exigibil, indiferent daca sunt de pe facturi cu TVA la incasare sau nu;

pentru facturile care au TVA la incasare, aceasta coloana se completeaza si “evolueaza” pe masura ce se incaseaza factura respectiva;

  • Operatiuni neexigibile:

Aici raman sumele neincasate de pe operatiunile cu TVA la incasare  

  • Operatiuni scutite sau neimpozabile:

Aici apar sumele care sunt fara TVA sau scutite de TVA

Ai găsit răspunsul căutat?