Tipul de document folosit

 In functie de acesta se foloseste un anumit cont pentru furnizor

Tipul contabil al produselor:  La fel ca la sincronizarea vanzarilor, tipul contabil al produselor va influenta nota contabila care urmeaza a se inregistra. In acest caz se folosesc conturile de stoc de pe tipurile contabile

Tipul gestiunii:  Pentru tranzactiile de pe gestiunile globa-valorice se genereaza si notele contabile de adaos.

Tipul tranzactiei: NIR sau NIR storno. Pentru NIR-ul storno se fac tranzactii cu minus. Dar in functie de preturile de pe factura si costurile din stoc, se fac si note corectie, astfel incat valoarea stocului din conta si cea din gestiune sa fie identice.

Tara furnizorului:  In functie de aceasta, la sincronizare se va determina daca este o tranzactie interna sau extrena. Iar daca este externa, daca e din UE sau Non-UE  Este foarte important ca tara sa fie scrisa corect, altfel aplicatia nu o va detecta si o va considera ca tranzactie interna.  In nomenclatorul de Parteneri se poate face o verificare a tarilor si daca nu sunt corecte, se pot corecta.  

Cota TVA folosita:  In functie de cota TVA folosita in Gestiune se folosesc anumite cote de TVA in Conta, la sincronizare.
SmartBill Conta poate gestiona doar cotele in vigoare din Romania. Daca in SmartBill Facturare / Gestiune se folosesc alte cote, la sincronizare acestea vor fi transpuse in cota de 19%.  

 ● Tipul furnizorului din punct de vedere a TVA la incasare:  Influenteaza contul de TVA folosit si se bazeaza pe informatia care vine de pe documentul din Gestiune si nu de pe starea actuala/reala a furnizorului pe ANAF. Poate fi corectata ulterior prin verificare parteneri.

Ai găsit răspunsul căutat?