Accesezi Casa si Banca > Deconturi > Adaugare:

Un decont are 4 sectiuni:

  • Antet : zona in care se trec datele de identificare ale decontului

             - Data: este data decontului. Se foloseste pentru identificarea decontului, dar nu este data la care se genereaza notele contabile.
             - Nr. decont: este numarul decontului. Se completeaza automat de catre aplicatie, pornind de la 1. Incrementarea se face pornind de la ultimul decont. Daca se sterg deconturi mai vechi, vor ramane „gauri” in secventa de numerotare.
             - Titular: este persoana careia i se acorda avansul. Lista se completeaza cu angajatii definiti in modulul de salarizare. Este un camp obligatoriu de completat. Nu se poate completa cu alte date decat cele din lista de angajati. Asadar, inainte de folosirea deconturilor trebuie definiti angajatii in aplicatie.
              - Contul: este contul 542 prin care se gestioneaza avansul acordat catre angajat. Contul 542 functioneaza la fel ca si conturile de casa/banca si are aceleasi restrictii ca si acestea. Intr-un cont 542 nu se pot amesteca monedele. Astfel, daca se lucreaza cu avansuri in mai multe monede, trebuie definit cate un analitic pe fiecare moneda in parte. Nu este necesara si nici recomandata folosirea unui analitic pentru fiecare angajat. In aplicatie este un raport care arata situatia deconturilor pe fiecare angajat in parte.
              - Moneda: este moneda decontului. Se completeaza automat dupa selectarea contului 542, cu moneda acestuia. Intr-un decont pot exista tranzactii intr-o singura moneda.

  • Sume acordate: pentru fiecare linie din aceasta sectiune se genereza note contabile. Sunt note de tipul 542x = cont de trezorerie (casa / banca). Notele contabile se salveaza automat in ciorna, astfel incat nu exista riscul pierderii datelor. Aici se trec: 

            - sumele care se acorda angajatului ca avans (initial sau suplimentar)
            - sumele care se acorda angajatului

- Data: este data contabila a tranzactiei. La aceasta data se inregistreaza nota contabila. Pe un decont pot exista tranzactii la mai multe date contabile, chiar si un mix de luni inchise si deschise.
- Detalii: aici se completeaza detaliile tranzactiei
          Contul: contul din care se plateste avansul
          Detalii: o explicatie legata de tranzactie. Automat se completeaza cu textul „Acordare avans” urmat de numele titularului. Daca se schimba titularul, textul nu se actualizeaza.
           Tip doc.: este tipul documentului
           Nr doc. : este numarul documentului
           Suma: suma acordata angajatului

  • Sume decontate: pentru fiecare linie din aceasta sectiune se genereaza note contabile. Se genereaza note contabile de tipul cont = 542x. Notele contabile se salveaza automat in ciorna, astfel incat nu exista riscul pierderii datelor. Aici se trec:

              - sumele care au fost decontate de catre angajat
              - sumele returnate de angajat in situatia in care avansul a fost mai mare decat cheltuielile decontate
         - Data: este data contabila a tranzactiei. La aceasta data se inregistreaza nota contabila. Pe un decont pot exista tranzactii la mai multe date contabile, chiar si un mix de luni inchise si deschise.
          - Detalii: aici se completeaza detaliile tranzactiei.
                  Contul: contul sumei decontate (furnizor, cheltuiala, etc)
                  Detalii: variaza in functie de contul selectat (functioneaza la fel ca la Casa / Banca)
                  Tip doc.: este tipul documentului
                  Nr doc. : este numarul documentului
                  Suma: suma decontata de catre angajat. Daca se faca plata unei facturi, aceasta suma va aparea si pe factura respectiva.

  • Subsol (footer): In partea de jos a ecranului se calculeaza totalul sumelor acordate, decontate si restul de decontat.
Ai găsit răspunsul căutat?